ตอนที่ 11 กินทางตา

อาการหนาวสั่นของมนุษย์

ตอนที่ 11

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 11

ตอนที่ 11

1.กินทางตา โดยปกติสัตว์จะกินอาหารทางปากแต่สำหรับคางคงและกบแล้ว พวกมันจะกินอาหารทางตาเมื่อกินอาหารมันจะปิดตาแน่นดันลูกตาที่แข็งให้ชนเพดานปากทำให้เพดานปากถูกกดลงมาแนบกับลิ้น แล้วดันอาหารลงสู่กระเพาะอาหารนอกจากนี้มันยังดื่มน้ำโดยการดูดซึมน้ำผ่านทางผิวหนังด้วย

2.ปลิงป้องกันตัว ปลิงทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมีวิธีป้องกันตัวเองที่แปลกคือ เมื่อถูกทำร้ายมันจะหดตัวทันทีและจะดันอวัยวะภายในของมันออกมา แต่มันก็ยังไม่ตายอวัยวะเหล่านั้นจะเป็นอาหารของผู้ที่ทำร้ายมัน แล้วมันจะค่อยๆ หลบหนีไปจากนั้น 2-3 สัปดาห์อวัยวะภายในของมันจะงอกมาใหม่

3.ตาเคลื่อนที่ ปลาลิ้นหมาไม่ได้มีตาเดียวอย่างที่พวกเราเห็นกันตอนแรกที่มันเกิดมามันจะมี 2 ตา แต่เมื่ออายุมากขึ้นตาของมันจะย้ายตำแหน่งมารวมกันโดยเคลื่อนที่ไปรวมกับตาอีกข้างหนึ่งซึ่งอยู่บนหัว

4.เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ระเบิดควัน ปลาหมึกยักษ์มีวิธีการป้องกันตัวคล้ายการสร้างระเบิดควันของทหาร เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู มันจะพ่นหมึกดำในถุงด้านหลังลำตัวออกมาทำให้บริเวณรอบๆ ขุ่นดำแล้วมันจะรีบหนีไป นักวิทยาศาสตร์พบว่ามันสามารถเปลี่ยนสีหมึกของมันให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ด้วย เช่น สีแดง สีเหลือง สีเทา เป็นต้น

5.กบหดหัว กบพาราดอกซิคัล (Paradoxical) ในอเมริกาใต้มีความพิเศษคือยิ่งมันเจริญเติบโตขึ้นตัวก็ยิ่งเล็กลง เมื่อเป็นลูกอ๊อดมันมีลำตัวยาวถึง 10 นิ้วแต่เมื่อโตเป็น กบลำตัวจะหดลงจนเหลือขนาดไม่ถึง 3 นิ้วเท่านั้น

1. Eating through the eyes. Animals usually eat food through the mouth, but for the chin and the frog. They feed on their eyes. When they eat, they close their eyes tightly, pushing hard eyes to hit the palate, causing the palate to be pressed against the tongue. And pushing food down to the stomach. It also drinks water by absorbing water through the skin as well

2. Leech for self defense Pacific sea cucumber have weird ways to protect themselves. When attacked, it will shrink immediately and will push its internal organs out. But it is not dead. Those organs will be food for those who harm them. Then it will gradually Escape from then 2-3 weeks, their organs will regenerate

3. Eyes moving Lignhma does not have one eye as we saw it. At first it was born. It has 2 eyes, but as they age, their eyes move together, moving together with the other eye on the head.

4. Interesting science facts, smoke bomb Giant squid have a means of defense similar to the creation of military smoke bombs. When confronting an enemy It will spray black ink in the bag on the back of the body to make the area around Black is turbid and he will quickly escape. Scientists have found that it can change its ink color to match the environment, such as red, yellow, gray, etc.

5. The frog is retracted. (Paradoxical) in South America is unique, the more it grows, the smaller it When it is a tadpole, it has a body up to 10 inches long. The body frog will be reduced until it is less than 3 inches in size.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

 

ตอนที่ 10 ช้างนักกิน

ตอนที่ 20

ตอนที่ 10

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 10

ตอนที่ 10

1.ช้างนักกิน ช้างแอฟริกามีขนาดใหญ่มากหนักถึง 7 ตันที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะมันใช้เวลาในการกินประมาณ 18-20 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเลยทีเดียวก็เท่ากับประมาณ 3/4 ในหนึ่งวัน โดยจะกินพืชผักประมาณวันละ 350 กิโลกรัมและยังกินน้ำถึง 90 ลิตรถ้านึกภาพไม่ก็เท่ากับกินน้ำขวด 1 ลิตรกินไปทั้งหมด 90 ขวด

2.เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์สุนัขน้ำร้อน สุนัขเป็นสัตว์ที่คนนิยมเลี้ยงกันโดยทั่วไป เพราะนอกจากจะใช้เฝ้าบ้านได้แล้ว สุนัทยังทำหน้าที่ได้หลายอย่างมากๆ นานมาแล้วชาวอินเดียนแอซเทคนำสุนัขพันธุ์เม็กซิโกซึ่งตัวเล็กนิดเดียวมีขนสั้นบางมาใช้แทนกระเป๋าน้ำร้อน เพื่อสร้างอบอุ่นแก่เท้าเจ้าของเมื่ออากาศหนาว

3.หูหนวกเต้นระบำ หากใครเคมชมภาพยนต์อินเดียคงจะเคยเห็นงูที่เต้นระบำเมื่อได้ยินเสียงปี่ จริงๆแล้วมันไม่ได้เต้นระบำเพราะเสียงปี่หรอก งูเป็นสัตว์ที่หูหนวกจึงไม่ได้ยินเสียงปี่ แต่ที่มันเต้นส่ายไปส่ายมาก็เพราะจังหวะการเคลื่อนไหวของหมองูต่างหาก ถ้าลองใช้ไม้แทนปี่งูก็ยังคงเต้นระบำได้เหมือนกัน

4.หางเก็บอาหาร มีสัตว์หลายชนิดที่มีหางและหางของมันก็ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น แกะพันธุ์หนึ่งที่ใช้หางของมันทำหน้าที่เก็บหญ้าซึ่งเป็นอาหารของมันไว้ เมื่อหญ้าขาดแคลนหญ้าที่ถูกสะสมไว้ที่หางก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายของมันเอง

5.อูฐลื่น อูฐเป็นสัตว์ที่ขาแต่ละข้างประกอบด้วยนิ้วใหญ่ๆ 2 นิ้วปกคลุมด้วยแผ่นรองเท้าที่หนาและเหนียวทั้งยังมีแผ่นหนับางๆ เชื่อมนิวทำให้ติดกันทำให้เท้าอูฐแข็งแรงขึ้นเหมาะสำหรับเดินในทะเลทราย แต่หากจับอูฐมาอยู่ในโคลนละก็ เท้าแบบนี้ก็ไร้ประโยชน์เพราะจะทำให้อูฐลื่นไถลได้ง่าย

1. The African elephant eating elephant is very large, weighing up to 7 tons. This size is large because it takes about 18-20 hours to eat a day, which is equal to about 3/4 in a day. Vegetables about 350 kilograms per day and still consume up to 90 liters of water. If you can not imagine, it is equivalent to 1 liter of bottled water. Consume 90 bottles

2. What you should know about hot dogs Dogs are animals that are commonly adopted by people in general. Because aside from being able to use to watch the house The hadith has many functions. Long ago, the Aztec Indians adopted a small Mexican dog with thin, short hair instead of a hot water bag. In order to warm the owner’s feet when the weather is cold

3. Deaf dance If anyone watched the Indian movie, they’d probably seen a snake dance when he heard a bagpipe. It’s actually not dancing because of the bagpipes Snakes are deaf animals and therefore do not hear bagpipes. But the dance moves because of the rhythm of the snake charmer. If you try to use a stick instead of a bagpipe, the snake can still dance.

4. Tail to store food Many animals have their own tails and tails, for example, a sheep that uses its tail to keep its grass for food. When the grass is short of grass that has accumulated on the tail, it will turn into fat to give energy to its own body.

5. Camel Slippery Camels are animals on each leg consisting of 2 big fingers covered with thick and sticky shoe pads and also have a thin sheet. New welding, make it stick together, make camel feet stronger, suitable for walking in the desert But if holding the camel in the mud This kind of feet are useless because it makes the camels slip easily.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

 

ตอนที่ 9 ความฝันของมนุษย์

อาการหนาวสั่นของมนุษย์

ตอนที่ 9

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 9

ตอนที่ 9

1.ความฝัน เชื่อหรือไม่ว่าความฝันช่วยทำให้จิตใจของเราสดชื่นเบิกบานได้ไม่ว่าเราจะจำความฝันนั้นได้หรือไม่ก็ตาม เพราะความฝันจะแสดงถึงสิ่งที่เราอยากทำเมื่อตื่นแต่เราไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลนานาประการ

2.เวลาของความฝัน ผู้เชี่ยวชาญแสดงทัศนะเกี่ยวกับเวลาในช่วงของความฝันไว้ว่า เวลาที่เราตื่นอยู่ประสาทความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาของเราจะเป็นแนวตั้ง ดังนั้น เราจึงรับรู้แต่ขณะปัจจุบันเท่านั้นแต่เมื่อเราหลับมันจะกลายเป็นเส้นแนวนอน ทำให้เราสามารถเดินทางไปในอดีตและอนาคตได้

3.สร้างความฝัน ถ้าอยากให้ความฝันสวยงามลองงดดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอนสิครับ เพราะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะทำให้ความฝันยิ่งใหญ่ และถ้าใครเห็นความฝันของตนเองเป็นสีต่างๆ ละก็แสดงว่าเป็นคนที่ไวต่อการกระตุ้นต่างๆ รอบตัวมากทีเดียว

4.เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์จมูกของมด ใครรู้บ้างว่ามดใช้อะไรในการดมกลิ่น คำตอบก็คือใช้เท้านั้นเอง การใช้เท้าดมกลิ่นช่วยให้มันสามารถตามกลิ่นที่เพื่อนของมันทิ้งไว้ตามทางได้ นอกจากนี้มันยังสามารถใช้ข้อต่อที่หนวดรับกลิ่นได้อีกด้วย

5.นายช่างใหญ่ บีเวอร์เป็นสัตว์ที่ชอบสร้างเขื่อนและบ้านของมันเองมาก มันจะคาบกิ่งไม้และกินไม้เป็นอาหาร ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถ้าไม่ได้กัดไม้ทุกวัน ฟันของมันก็จะงอกและยาวขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มันนั้นกินอาหารไม่ได้และอดตายในที่สุด

1. Dreams Believe it or not, dreams help to refresh our minds, whether we remember them or not. Because dreams will show what we want to do when waking up, but we can’t do it for many reasons.

2. Time of dreams Experts have expressed the viewpoint about time in dreams. When we awake, our senses of time are vertical, so we only recognize the present moment, but when we sleep it becomes a horizontal line. Makes us able to travel to the past and the future

3. Create dreams If wanting a beautiful dream, try to refrain from drinking all beverages for 1-2 hours before going to bed. Because experts believe that it will make big dreams And if anyone sees their dreams in various colors Each person shows that he is sensitive to various stimuli. Very around

4. Interesting scientific knowledge about ants’ noses Does anyone know what ants use to smell? The answer is to use that foot. Using sniffing feet helps them follow the smell that their friends have left along the way. In addition, it can also be used for odor-resistant joints.

5. Chief Engineer Beavers are animals that like to build dams and their own homes. It will take branches and eat the food. This is because if you do not bite the wood every day. His teeth will grow and grow quickly, causing him to be unable to eat and eventually starve to death.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE