ตอนที่ 2 เชื่อหรือไม่มนุษย์มีสามตา

อาการหนาวสั่นของมนุษย์

ตอนที่ 2

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 2

ตอนที่ 2

 1. ตาที่สาม เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์นั้นมีสามตา ตาที่สามนั้นก็คือต่อมไพเนียลซึ่งอยู่อยู่ด้านหลังของศีรษะคนทั่วไป ภายในต่อมมีสารเคมีที่มีชื่อเซโรโตนินอยู่เป็นจำนวนมาก ว่ากันว่าสารชนิดนี้ช่วยให้มนุษย์มีการคิดอย่างสมเหตุสมผลคิดถี่ถ้วน นักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบต่อมนี้ว่าคือตาที่สามของมนุษย์
 2. ฮัดเช้ย (จาม) เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำให้จมูกของเราเกิดการระคายเคือง เราจะจามออกมาโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เราจามจะมีน้ำลายพุ่งออกมาถึง 100,000 หยดด้วยความเร็ว 152 ฟุตต่อวินาที
 3. ริมฝีปาก เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมริมฝีปากของเราจึงต้องมีสีแดงมากกว่าส่วนอื่นๆ ในร่างกายเรา ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผิวหนังบริเวณริมฝีปากบางกว่าส่วนอื่นๆ จึงสามารถทำให้มองสีเลือดใต้ผิวหนังได้
 4. การยิ้มแย้ม ร่างกายของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อประมาณ 650 มัด หากเราหน้าบึ้งจะต้องใช้กล้ามเนื้อประมาณ 400 มัด ในขณะที่การยิ้มใช้กล้ามเนื้อเพียง 15 มัดเท่านั้น และพลังงานที่ใช้ก็น้อยกว่าการขมวดคิ้ว 1 ครั้งอีก เชื่อกันว่าการขมวดคิ้ว 200,000 ครั้งจะทำให้เกิดตีนกา 1 รอย
 5. เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟันปลา เชื่อกันว่าเมื่อประมาณ 1 ล้านปีที่แล้วฟันของมนุษย์มีลักษณะคล้ายกับฟันปลาเพราะมีการค้นพบลักษณะเดียวกันกับของมนุษย์อยู่ในกรามของปลาฉลามยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังนั้น ฟันของมนุษย์และปลามฉลามจึงมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน แต่ฟันของมนุษย์ได้พัฒนาจนมีรูปร่างแบบในปัจจุบัน

ตอนที่ 2

 

 1. The third eye. Believe it or not, humans have three eyes. The third eye is the pineal gland, which is located behind the head of a common person. Inside the gland there are many chemicals with the name serotonin. It is said that this substance helps humans to think reasonably, think thoroughly. The scientists therefore compared this gland as the third human eye.
 2. Hudy (sneezing) when a foreign object enters our irritated nose We will sneeze out automatically. Every time we sneeze, there will be 100,000 saliva ejecting at a speed of 152 feet per second.
 3. Have you ever wondered why your lips have to be redder than other parts of your body? Because the skin on the lips is thinner than the rest? Therefore able to make the blood look under the skin
 4. Smiling. Our body consists of approximately 650 muscles. If we frown, we need to use about 400 muscles while the smile uses only 15 muscles and the energy used is less than 1 frown. That frowning 200,000 times will cause 1 crow’s feet
 5. Zig Zag is believed to be believed that about 1 million years ago, human teeth resembled a zag, because the same traits were discovered in humans in the prehistoric shark’s jaw. Sharks therefore have the same basic structure. But the human teeth have developed to their present form
  ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 1

ตอนที่ 1

ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา

ตอนที่ 1

 1. เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์พลังงาน เชื่อหรือไม่ว่าร่างกายของคนผลิตกระแสไฟฟ้าได้ คนแต่ละคนจะมีพลังงานเทียบเท่ากับการเปิดหลอดไฟขนาด 120 วัตต์ เพราะคนที่กินอาหารเข้าไปปริมาณ 2,500 แคลอรี่ในแต่ละวันจะให้พลังงานความร้อน 104 แคลอรีต่อชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้า 120 วัตต์
 2. กะพริบตา ตลอดชีวิตของคนเราต้องกะพริบตาถึง 250 ล้านครั้งเลยทีเดียว เพราะเราจะต้องกะพริบตาทุกๆ 6 วินาที ทำให้กล้ามเนื้อตาเคลื่อนไหวประมาณ 10,000 ครั้ง ต่อวัน ถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานของกล้ามเนื้อขาแล้ว จะเท่ากับวิ่งระยะทาง 80 กิโลเมตรต่อวัน
 3. สมองบริโภค เชื่อหรือไม่ว่าตอนแรกเกิดสมองของเราหนักประมาณ 3% ของน้ำหนักตัวเท่านั้นแต่เมื่ออายุได้ประมาณ 15 ปี สมองจะหนักถึง 1.4 กิโลกรัมและจะมีขนาดคงที่สมองเติบโตได้เพราะใช้พลังงานจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป 20% และใช้เลือดล่อเลี้ยง 15 %
 4. เส้นขนแข็งแรง โดยเฉลี่ยแล้ว คนเราจะมีเส้นขนประมาณ 5 ล้านเส้นทั่วร่างกาย ยกเว้นบริเวณริมฝีปาก ฝ่ามือและฝ่าเท้า เส้นขนที่แข็งแรงที่สุดคือหนวด เชื่อหรือไม่ว่าหนวดแข็งแรงพอๆ กับลวดทองแดงที่มีขนาดเท่ากันเลยทีเดียว
 5. ตาแหลมคม ตาของเหยี่ยวสามารถ มองเห็นแมลงวันที่อยู่ในระยะครึ่งไมล์ได้ ส่วนเสือดาวก็สามารถมองเห็นคนกะพริบตาที่ระยะห่าง 100 หลาได้ ตาของคนก็มีความพิเศษเช่นเดียวกัน เพราะสามารถแยกแยะความแแตกต่างของสีได้มากถึง 17,000 สี

ตอนที่ 1

 1. Interesting science stories Human energy Believe it or not, the human body can generate electricity. Each person will have an energy equivalent to turning on a 120-watt light bulb, because people who consume 2,500 calories each day will give you 104 calories of heat per hour. Which is equivalent to electric current of 120 watts
 2. Blink throughout the life of a person must blink 250 million times. Because we have to blink every 6 seconds, causing the eye muscles to move about 10,000 times a day, if compared to the work of the leg muscles Would be equal to running a distance of 80 kilometers per day
 3. The brain consumes. Believe it or not, at first, our brain weighs only 3% of its body weight. But at the age of about 15, the brain will weigh up to 1.4 kilograms and will have a constant size. The brain can grow because it uses energy from the air we breathe. Go into 20% and use blood to lure 15%
 4. Strong hairs On average We have about 5 million hairs all over the body. Except for the lips Palms and soles The strongest hairs are tentacles. Believe it or not, tentacles are just as strong. With a copper wire of the same size
  Sharp
 5. eyes, can the eyes of a hawk Can see flies that are half a mile away The leopard can see people blinking at a distance of 100 yards. Their eyes are also unique. Because it can distinguish between 17,000 colors

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE