ตอนที่ 104 เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์

เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์

ประวัติโยฮันน์ คาร์ล เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์

เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (Johann Carl Friedrich Gauss)นักคณิตศาสตร์ “เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์” (Prince of Mathematics) ซึ่งมีผลงานดีเด่นในหลายสาขารวมถึงทฤษฎีจำนวนพีชคณิตสถิติคณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์เรขาคณิตเรขาคณิตทฤษฎีตัวชี้วัด

ยีออเดซี, ธรณีฟิสิก, ส์กลศาสตร์, ไฟฟ้าสถิตย์ และดาราศาสตร์ เกาส์เป็นอัจฉริยะกับไอน์สไตน์ เขาจะค้นหาความรู้ที่สำคัญและค้นหาการคำนวณใหม่ ๆ ที่เป็นพื้นฐานของหัวเรื่องนั้นโดยไม่คำนึงถึงหัวข้อ นอกจากนี้เกาส์ยังมีผลงานทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์ที่ยอดเยี่ยม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปยกย่องความสามารถและการทำงานของเขาโดยใช้ชื่อของเขาเป็นหน่วยความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กหรือการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก Gauss (G)

เกาส์เป็นชาวเยอรมันเกิดเมื่อปี 1777 ที่เมืองเบราน์ชไวค์ (Brunswick) ประเทศเยอรมันในครอบครัวยากจน แม่ของเกาส์เป็นคนฉลาดแต่ไม่รู้หนังสือ เป็นแม่บ้าน ส่วนพ่อทำงานรับจ้างใช้แรงงาน

ครอบครัวของเกาส์ไม่เคยมีเงินพอใช้ แต่เกาส์เป็นเด็กอัจฉริยะคิดเลขเป็นก่อนพูดได้ ตอนสามขวบเคยบอกพ่อให้แก้ไขการคำนวณค่าจ้างคนงานที่พ่อคิดผิด ตอนอายุ 7 ปี

History of Johann Karl, Prince of Mathematics

Johann Carl Friedrich Gauss, mathematician “Prince of Mathematics”, which has outstanding results in many fields, including number theory, algebra, statistics, analytical mathematics, geometry, metric theory

Yee Odyssey, Geophysics, Mechanics, Static Electricity and Astronomy Gauss is a genius with Einstein. He will search for important knowledge and search for new calculations that are the basis of the subject, regardless of the subject. In addition, Gauss also has excellent astronomy and physics work.

In particular, the electric and magnetic fields, the next generation of scientists praised his ability and his work by using his name as a magnetic flux density unit or magnetic induction Gauss (G).

Gauss is a German born in 1777 in Brunswick, Germany, in a poor family. Gauss’s mother is intelligent but illiterate, is a housewife, while his father works as a laborer.

Gauss’s family has never had enough money. But Gauss is a genius boy, calculating numbers before speaking When I was three years old I told my father to correct the calculation of the wage that the father was wrong at the age of 7 years

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 103 เจมส์ วัตต์ นักประดิษฐ์ชาวสกอตแลนด์

เจมส์ วัตต์

ประวัตินักประดิษฐ์ชาวสกอตแลนด์ เจมส์ วัตต์

เจมส์ วัตต์

เจมส์ วัตต์ เป็นนักประดิษฐ์และวิศวกรเครื่องกลผู้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำจนทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นแบบให้กับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันในปัจจุบัน เครื่องจักรไอน้ำของเขาได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายจนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งในประเทศอังกฤษและทั่วโลก

นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรและอุปกรณ์อีกหลายอย่าง รวมทั้งเป็นผู้คิดและริเริ่มการใช้หน่วยแรงม้า (Horsepower) สำหรับวัดกำลังของเครื่องจักรที่ยังใช้งานจนถึงปัจจุบัน ชื่อ “วัตต์ (watt – W)” ถูกนำไปใช้เป็นหน่วยของพลังงานเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในฐานะนักประดิษฐ์คนสำคัญของโลก

เกิดในปี 1736 ในเมืองกรีนล็อคประเทศสกอตแลนด์ พ่อของฉันเป็นนักเดินเรือ สำหรับแม่ที่มีการศึกษาดีในวัยเด็กของเขาเขามีสุขภาพไม่ดีมักจะป่วยและศึกษาที่บ้านกับแม่และพ่อของเขาสอน เมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ไปโรงเรียน วัตต์เก่งในวิชาคณิตศาสตร์

สำหรับหลักสูตรภาษามันไม่สำคัญเลย แต่การศึกษาที่สำคัญและเส้นทางสู่ชีวิตของเขาเป็นช่วงเวลาที่เขาช่วยทำงานที่โรงงานพ่อของเขาที่นั่นเขาได้เรียนรู้และทำงานกับเครื่องมือและอุปกรณ์มากมาย และเริ่มแสดงความสามารถและพรสวรรค์ในการประดิษฐ์เครื่องมือทางวิศวกรรมเหล่านั้น

James Watts History

James Watts is an inventor and mechanical engineer who developed steam engines so that they work well with high efficiency as a prototype for today’s oil-powered engines.

In addition, he is the inventor of many other machinery and equipment. As well as the inventor and the author of the Horsepower unit for measuring the power of the machine that is still in use today.

His steam engines were popular and used in many industries, which became a major driver of the industrial revolution both in England and around the world.

In addition, he is the inventor of many other machinery and equipment. As well as the inventor and the author of the Horsepower unit for measuring the power of the machine that is still in use today.

Born in 1736 in Green Lock, Scotland. My father is a navigator For a well-educated mother in his childhood, he is in poor health, often becomes ill and studies at home with his mother and father. When he grew up he went to school. Watts excelled in mathematics.

For language courses, it doesn’t matter at all.  And began to show the talents and talents in the creation of those engineering tools

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 102 เฟรเดอริก แซงเจอร์ ผู้ค้นพบโครงสร้างของโปรตีนอินซูลิน

เฟรเดอริก แซงเจอร์

ผู้ค้นพบโครงสร้างของโปรตีนอินซูลิน เฟรเดอริก แซงเจอร์

เฟรเดอริก แซงเจอร์

เฟรเดอริก แซงเจอร์ เป็นนักชีวเคมีชาวอังกฤษเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีสองครั้งหลังจากเขาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ได้ทำการค้นคว้าโครงสร้างของโปรตีนอินซูลินโดยเฉพาะที่เขาทำการวิจัยเป็นเวลา 12 ปี ในที่สุดเขาก็สามารถค้นพบโครงสร้างอินซูลินที่ถูกต้องได้สำเร็จ งานนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีพ. ศ. 2501 และการค้นพบของแซงเจอร์ก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดของการจำแนก DNA โปรตีนของฟรานซิสคริก

ต่อมาแซงเจอร์เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดลำดับโมเลกุลของ RNA และเริ่มพัฒนาเทคนิคการหาลำดับ จากนั้นเขาก็หันไปศึกษาลำดับดีเอ็นเอซึ่งต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน เขาศึกษาในหลาย ๆ ด้าน จนกระทั่งปี 1977

เขาค้นพบวิธีการเรียงลำดับดีเอ็นเอที่เรียกว่า “วิธีการแซงเจอร์” ซึ่งสามารถเรียงลำดับสายยาวของดีเอ็นเอได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ งานนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีอีกครั้งในปี 1980 กับ Walter Gilbert และ Paul Berg นอกจากนี้แซงเจอร์ประสบความสำเร็จในการให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ในหมู่นักเรียนของเขาที่มีมากกว่า 10 คนขึ้นไป 2 คนได้รับรางวัลโนเบล

The discoverer of the structure of the insulin Frederick Sanger protein

Frederick Sanger is the only British biochemist in history to receive the Nobel Prize in Chemistry twice after he graduated with a Ph.D. In Biochemistry from Cambridge University.

Has researched the structure of the insulin protein, especially which he had researched for 12 years, finally he was able to successfully find the correct insulin structure This work earned him the Nobel Prize in Chemistry for 2017. 1958, and Sanger’s discovery plays an important role in the development of the concept of the classification of proteins by Francis Crick.

Later, Sanger began to study the possibility of molecular sequencing of RNA and began to develop sequencing techniques. He then turned to study the DNA sequence, which needed different methods.

He discovered a method of sequencing DNA called “Sanger method” which can quickly and precisely sort long strands of DNA This work earned him the Nobel Prize in Chemistry again in 1980 with Walter Gilbert and Paul Berg. In addition, Sanger succeeded in consulting PhD students. Among his students with more than 10 people, 2 people received the Nobel Prize.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 96 ไมเคิล ฟาราเดย์ ผู้ค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้ค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ไมเคิล ฟาราเดย์

ไมเคิล ฟาราเดย์

ไมเคิล ฟาราเดย์ เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวอังกฤษผู้ค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและสร้างกฎของการแยกด้วยกระแสไฟฟ้า ที่สำคัญเขาคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวแรกที่ไม่ต้องการปฏิกิริยาทางเคมี Dynamo

ซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้เขายังคิดค้นสแตนเลสโดยการผสมเหล็กกับนิกเกิลเข้ากับสแตนเลสซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

และเขายังเป็นผู้ค้นพบของเบนซินที่ค้นพบคลอรีนทำของเหลวเช่นเดียวกับคนที่กำหนดคำศัพท์ทางไฟฟ้าและเคมีจำนวนมากซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันเช่น lon, Electrode, Cathode และ Anode

ฟาราเดย์เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เขาแทบไม่มีโอกาสทางการศึกษาเลย แต่ด้วยความตั้งใจจริงในการเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามศึกษาด้วยตัวเอง ปีนขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยจากเด็กชายที่ผูกหนังสือพิมพ์

และซ่อมแซมหนังสือจนกระทั่งมีโอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในที่สุดเขาก็กลายเป็นศาสตราจารย์วิชาเคมีที่สถาบันพระมหากษัตริย์และมีความสำเร็จที่สำคัญทั้งในฟิสิกส์และเคมี

เป็นตัวอย่างที่น่านับถือในความพยายามของเธอที่จะเรียนรู้และเรียนรู้จากเด็กด้อยโอกาสเพื่อเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการไฟฟ้า”

Michael Faraday, who discovered electromagnetic induction

Michael Faraday is a British physicist and chemist who discovered electromagnetic induction and created the law of electric separation. Importantly, he invented the first generator that does not require a chemical reaction. Dynamo

Which is the prototype of the current generator Which leads to endless progress and electricity usage. In addition, he invented stainless steel by mixing steel and nickel with stainless steel, which is widely used

And he is also the discoverer of benzene, which discovered chlorine to make liquids, as well as to people who have defined many of the electrical and chemical terms that are still in use today, such as lon, electrode, cathode, and anode.

Faraday was born into a poor family. He has almost no educational opportunity. But with the real intention of being a scientist, he tried to study by himself. Climb up little by little from the boys that bind newspapers.

And repaired the book until having the opportunity to be an assistant to a scientist. He eventually became a professor of chemistry at the Crown Institute and had important achievements in both physics and chemistry.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 95 สองพี่น้องผู้สร้างเครื่องบิน

สองพี่น้องผู้สร้างเครื่องบิน

ประวัติ ตระกูลไรต์ สองพี่น้องผู้สร้างเครื่องบิน

สองพี่น้องผู้สร้างเครื่องบิน

สองพี่น้องผู้สร้างเครื่องบิน วิลเบอร์ ไรต์ (Wilbur Wright) และออวิลล์ ไรต์ (Orville Wright) เป็นนักบินวิศวกรและนักประดิษฐ์ของสองพี่น้องผู้ประดิษฐ์เครื่องบินและนำไปบินเป็นครั้งแรกในโลก พี่น้องตระกูลไรท์ผู้ซึ่งเพิ่งเรียนในโรงเรียนมัธยมได้ใช้เวลาว่างในการเป็นเจ้าของโรงพิมพ์และโรงงานจักรยาน

เพื่อทำให้ความฝันของมนุษยชาติในการบินขึ้นไปในอากาศเหมือนนกเป็นเวลาหลายพันปีเป็นจริง พวกเขาได้ทำการศึกษาอย่างจริงจัง สร้างเครื่องบินต้นแบบหลายลำดำเนินการทดลองหลายพันครั้งด้วยความกล้าหาญและความพยายามผ่านความล้มเหลวมากมายจนเกือบหมดกำลังใจ

ก่อนที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในที่สุดคือการเริ่มต้นเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่ทำให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางข้ามประเทศจนถึงทุกวันนี้ พวกเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่โลกชื่นชมและจะไม่มีวันลืม

พี่น้องตระกูลไรท์เป็นชาวอเมริกัน วิลเบอร์เกิดเมื่อปี 2410 ในมิลวิลล์ Orville เกิดที่เดย์ตันซึ่งมีอายุน้อยกว่าวิลเบอร์ 4 ปี ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันและอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก พ่อของพวกเขาเป็นศิษยาภิบาลที่เดินทางตลอดเวลา

ครอบครัวจึงต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง จนกระทั่งย้ายอย่างถาวรไปยังเดย์ตันในปี 1884 แม่ของพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กลไกที่สืบทอดมาจากพ่อของเธอซึ่งมีอาชีพคาราวาน สองพี่น้องผู้สร้างเครื่องบิน

History of the Wright brothers

The brothers who built the plane, Wilbur Wright and Orville Wright, were pilots, engineers and inventors of the brothers who invented the plane and flew for the first time in the world.

The Wright brothers, who have just studied in high school, have spent their free time owning a printing house and bicycle factory.

To make mankind’s dream of flying into the air like a bird for thousands of years They have conducted serious studies. Build a prototype plane, carry out thousands of experiments with courage and effort through so much failure that almost discouraged.

Before they finally succeeded, it was the beginning of a commercial flight that made it convenient, fast, and safe to travel across the country to this day. They are inventors that the world admires and will never forget.

The Wright brothers are Americans. Wilbur was born in 1867 in Milville. Orville was born in Dayton, 4 years younger than Wilber. They have been friends and have been together since childhood. Their father is a pastor who travels all the time.

Families therefore have to relocate often. Until permanently moved to Dayton in 1884, their mother had the knowledge of mechanical devices inherited from her father who had a caravan career. Two brothers who built the plane

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 85 มักซ์ พลังค์ บิดาแห่งทฤษฎีควอนตัม

มักซ์ พลังค์

บิดาแห่งทฤษฎีควอนตัม มักซ์ พลังค์

มักซ์ พลังค์

มักซ์ พลังค์ เป็นนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่ค้นพบลูกบาศก์พลังงานขนาดเล็กที่เรียกว่า “พลังงานควอนตั้ม” และเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาทฤษฎีควอนตัมซึ่งเป็นเสาหลักของฟิสิกส์ในปัจจุบันและทฤษฎี สัมพัทธภาพของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

การประดิษฐ์กฎกัมมันตภาพรังสีดำของพลังค์ไม่เพียง แต่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เท่านั้น แต่ได้รับกลายเป็นพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมพลังค์ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในฐานะนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและอาจารย์มหาวิทยาลัย

แต่น่าเศร้าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมของครอบครัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ นักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “บิดาแห่งทฤษฎีควอนตัม” จึงต้องอยู่ในสภาพสิ้นหวังจนกระทั่งสิ้นสุดชีวิต

มักซ์ พลังค์ เป็นชาวเยอรมันที่เกิดในปี 1858 ใน Kiel ทางเหนือของเยอรมนีในครอบครัวของปัญญาชน ปู่ทวดและปู่เป็นอาจารย์ด้านเทววิทยาพ่อของเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคีล และลุงของเขาเป็นผู้พิพากษาคนอื่น ในปี 1867

ครอบครัวย้ายไปมิวนิคเพราะพ่อของเขาเป็นอาจารย์ที่นั่น พลังค์เข้าโรงเรียนมัธยมที่โรงยิม Maximilians ครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อเฮอร์มันน์มิลเลอร์เห็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ของพลังค์จึงสอนวิชาดาราศาสตร์และกลไกเป็นกรณีพิเศษ และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เรียนรู้กฎของฟิสิกส์ที่ปูทางสำหรับนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต

Father of the Max Planck quantum theory

Max Planck is a theoretical physicist who discovered a small energy cube called “Quantum Energy” and pioneer of the study of quantum theory, which is the pillar of today’s physics and theory The Relativity of Albert Einstein

Planck’s invention of the black radioactivity law not only But only received the Nobel Prize in Physics But has become the basis for quantum theory. Planck has achieved great success both as a theoretical physicist and a university professor.

But sadly, in the final days of his life, he had to face the tragedy of his family during World War I. A genius physicist known as “The father of quantum theory” must therefore remain hopeless until the end of life.

Max Planck is a German born in 1858 in Kiel, northern Germany, in a family of intellectuals. His great-grandfather and grandfather were theology professors, his father being a law professor at Kiel University. And his uncle was another judge in 1867.

The family moved to Munich because his father was a teacher there. Planck attended high school at the gym Maximilians, a mathematics teacher named Hermann Miller saw Planck’s mathematical genius and therefore taught astronomy and mechanics a special case. And this is the first time he has learned the laws of physics that have paved the way for future great physicists.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 84 อ็องตวน ลาวัวซีเย ผู้ค้นพบทฤษฎีการเผาไหม้

ผู้ค้นพบทฤษฎีการเผาไหม้ อ็องตวน ลาวัวซีเย

อ็องตวน ลาวัวซีเย

อ็องตวน ลาวัวซีเย เป็นนักเคมีชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติทางเคมีในศตวรรษที่ 18 จากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างออกซิเจนกับเชื้อเพลิงและการค้นพบกฎมวลชนว่ามวลของสารก่อนปฏิกิริยานั้นมีค่าเท่ากับมวลของสารหลังจากปฏิกิริยาซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดในวิชาเคมี

เขาเป็นชื่อของออกซิเจนและไฮโดรเจน เป็นผู้พัฒนาการผลิตดินปืนและการใช้ดินประสิวในการเกษตรของฝรั่งเศส นอกจากนี้เขายังทำนายการมีอยู่ของซิลิคอนและเป็นคนแรกที่ระบุว่ากำมะถันเป็นองค์ประกอบไม่ใช่สารประกอบ แอนทอนมีงานสำคัญมากมายที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งเคมียุคใหม่”

นอกเหนือจากงานด้านวิทยาศาสตร์แล้วแอนทอนยังศึกษากฎหมายและการเมืองจนกระทั่งกลายเป็นทนายความ เขาเป็นนักสะสมภาษีเขาได้ปรับปรุงระบบภาษีและการคลัง ในขณะที่ยังพัฒนาหน่วยวัดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศฝรั่งเศส

แต่เมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นคณะมนตรีการปฏิวัติกล่าวหาว่าแอนทอนของการทุจริตเป็นกบฏต่อแผ่นดินถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยติน โลกได้สูญเสียอัจฉริยะของวิทยาศาสตร์เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง และน่าเศร้ายิ่งกว่านั้นหลังจากหนึ่งปีของการตายของเขารัฐบาลฝรั่งเศสปล่อยให้เขาหนีข้อกล่าวหาโดยระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิด

Who discovered the burning theory of Antoine La Vousy

Antoine La Vousy is a famous French chemist who was at the center of the chemical revolution in the 18th century due to the chemical reaction between oxygen and fuel and the discovery of the law of mass that pre-reaction substances have. The value is equal to the mass of the substance after the reaction, which is one of the most important principles in chemistry.

He is the name of oxygen and hydrogen. Is the developer of gunpowder production and the use of saltpeter in French agriculture. He also predicted the existence of silicon and was the first to state that sulfur is a component, not a compound. Antoine has many important tasks that are regarded as “Father of modern chemistry”

In addition to science, Antoine studied law and politics until becoming a lawyer. He is a tax collector. He has improved the tax and fiscal system. While still developing the same standard unit of measurement throughout France

But when the French Revolution took place, the Revolutionary Council accused Antoine of treasonous treason, being sentenced to death by Guillotine. The world has lost the genius of science due to political turmoil. And sadly, after one year of his death, the French government allowed him to escape the allegations, stating that it was a wrong decision.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 64 ฮัมฟรี เดวี ผู้ค้นพบธาตุโซเดียม

ฮัมฟรี เดวี

ผู้ค้นพบธาตุโซเดียม ฮัมฟรี เดวี

ฮัมฟรี เดวี

ฮัมฟรี เดวี เป็นนักเคมีและนักประดิษฐ์ชื่อดังชาวอังกฤษที่มีผลงานมากมาย เขาเป็นผู้บุกเบิกการใช้ไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบ เดวี ใช้วิธีการแยกด้วยกระแสไฟฟ้า อิเล็กโทรไลซิสหลอมเกลือและค้นพบองค์ประกอบใหม่มากมายรวมถึงโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแบเรียมโบรอนและคลอรีน

นอกจากนี้เขายังค้นพบคุณสมบัติพิเศษของไนตรัสออกไซด์ซึ่งเขาเรียกว่าแก๊สหัวเราะซึ่งสามารถใช้ได้ สามารถเป็นยาชาในการผ่าตัดด้วยความสำเร็จที่สำคัญหลายอย่างเดวีได้รับแต่งตั้งเป็นอัศวิน รวมถึงการรับรางวัลจาก French Royal Institute แม้ว่าอังกฤษและฝรั่งเศสจะอยู่ในภาวะสงคราม

ต่อมา เดวี ช่วยแก้ปัญหาการระเบิดของเหมืองถ่านหินเพราะในเหมืองมืดต้องใช้หลอดไฟที่สว่าง แต่บางครั้งก็มีแก๊สติดไฟทำให้เกิดการระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก Davie คิดค้นหลอดความปลอดภัยเรียกว่า เดวี แรมป์

ซึ่งสามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เขายังมีผลงานทางวิทยาศาสตร์มากมาย เขาถูกสวมมงกุฎบารอนสูงกว่าอัศวิน เป็นประธานของราชสมาคมแห่งลอนดอนอันทรงเกียรติและได้รับเกียรติอีกมากมาย Davie เคยพูดติดตลกว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือ Michael Faraday ผู้ช่วยของเขา

The discoverer of sodium humphryvi

Humphry Davie is a famous English chemist and inventor with many works. He was a pioneer in the use of electricity in separating components. Davie used electric current methods. Salt electrolytes and discover many new elements, including sodium, potassium, calcium, magnesium, barium, boron and chlorine.

He also discovered the special properties of nitrous oxide, which he called laughing gas, which can be used. Able to be an anesthetic in surgery with many important achievements. Davie was appointed a knight Including receiving prizes from the French Royal Institute, even though England and France are at war.

Later, Davie helped to solve the coal mine explosion because in the dark mine had to use bright light bulbs. But sometimes there is a gas ignited causing an explosion causing a lot of death. Davie invented a safety tube called Devi Ramp.

Davie joked that his greatest finding was Michael Faraday, his assistant Later, Sanger began to study the possibility of molecular sequencing of RNA and began to develop sequencing techniques. He then turned to study the DNA sequence, which needed different methods.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 61 ฟริทซ์ ฮาเบอร์ ผู้คิดค้นวิธีหาพลังงานโครงผลึก

ผู้คิดค้นวิธีหาพลังงานโครงผลึก ฟริทซ์ ฮาเบอร์

ฟริทซ์ ฮาเบอร์ เป็นนักเคมีชาวเยอรมันผู้คิดค้นวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียจากไนโตรเจนและก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณมาก ทำให้เป็นไปได้ในการผลิตแอมโมเนียในระดับอุตสาหกรรมฮาเบอร์คิดค้นวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 3H2 + N2 → 2NH3

ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงในขณะที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาได้สำเร็จ ในปี 1908 ปีต่อมา Carl Bosch ได้พัฒนาวิธีการของ Haber สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จกลายเป็นกระบวนการของ Haber-Bosch ที่สามารถผลิตแอมโมเนียจำนวนมากซึ่งมีประโยชน์มหาศาลต่อโลก

เนื่องจากแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอสำหรับประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ งานนี้ทำให้ฮาเบอร์ชนะรางวัลโนเบลสาขาเคมี นอกจากนี้เขายังร่วมมือกับ Max Born เพื่อคิดค้นวงจร Born-Haber ซึ่งเป็นวิธีการหาพลังงานคริสตัล

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ฮาเบอร์ช่วยกองทัพเยอรมันพัฒนาก๊าซพิษจากคลอรีนและก๊าซอื่น ๆ เป็นอาวุธสงครามซึ่งสังหารทหารพันธมิตรนับพัน ทำให้เขากลายเป็นอาชญากรสงครามในสายตาของโลก

ผู้คนในชุมชนวิชาการได้วิจารณ์และประท้วงรางวัลโนเบลสำหรับเขา และท้ายที่สุดเขาต้องจ่ายค่ากรรมของเขา ฮิตเลอร์บังคับให้ออกจากตำแหน่งเมื่อเขาหนีไปต่างประเทศไม่มีใครต้อนรับไม่มีงานต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากจนตาย

อย่างไรก็ตามงานของฮาเบอร์มีคุณค่าต่อโลกเพราะครึ่งหนึ่งของประชากรอาหารพื้นฐานของโลกทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการของฮาเบอร์ – บอชที่เขาคิดค้นขึ้นมา

Inventor of the method for finding Fritz Haber crystal structure

Fritz Haber (1868 – 1934) is a German chemist who invented methods for synthesizing ammonia from nitrogen and large amounts of hydrogen gas. Making it possible to produce ammonia at the industrial level, Haber devised a method for the synthesis of ammonia with chemical reactions 3H2 + N2 → 2NH3.

Under high temperatures and pressures while the catalyst was used successfully in 1908, the next year, Carl Bosch developed Haber’s methodology for industrial development, successfully becoming a Haber-Bosch process capable of producing ammonia in large quantities. Which has enormous benefits to the world

Because ammonia is an important ingredient in the production of nitrogen fertilizers, which helps farmers to increase their agricultural productivity enough for the ever increasing population of the world, the work has won the Nobel Prize in Chemistry. He also collaborated with Max Born to invent the Born-Haber circuit, a method for finding crystal energy.

During World War I, Haber helped the German army develop chlorine and other gases as a war weapon, which killed thousands of allied soldiers. Make him a war criminal in the eyes of the world.

People in the academic community criticized and protested the Nobel Prize for him. And ultimately, he has to pay for his karma Hitler forced to retire when he fled abroad, no one was welcomed, no job, had to live with difficulty until his death

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ตอนที่ 59 จอห์น ดาลตัน ผู้คิดค้นทฤษฎีอะตอม

จอห์น ดาลตัน

ประวัติผู้คิดค้นทฤษฎีอะตอม จอห์น ดาลตัน

จอห์น ดาลตัน

จอห์น ดาลตัน เป็นนักเคมีและนักอุตุนิยมวิทยาชาวอังกฤษคนแรกที่เริ่มทฤษฏีอะตอมตั้งแต่สมัยโบราณโดยนักปราชญ์มีความคิดเพียงอย่างเดียวว่าสสารประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็ก ๆ ที่เรียกว่าอะตอม

ดาลตันทำการวิจัยทดลองและสรุปว่ามันเป็นทฤษฎีอะตอมที่มีหลักการที่ชัดเจนหลายประการรวมถึงการระบุว่าอะตอมของธาตุต่าง ๆ นั้นมีขนาดน้ำหนักและคุณสมบัติอื่น ๆ แตกต่างกัน

ซึ่งเขาได้ทำการทดลองเพื่อกำหนดน้ำหนักอะตอมขององค์ประกอบที่รู้จักเกือบทั้งหมดโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักอะตอมของทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของดัลตันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบบจำลองอะตอมที่ทันสมัยซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการพัฒนาทางเคมี

ดัลตันเป็นคนตาบอดสีซึ่งสร้างปัญหามากมายให้เขา เขาศึกษาและตีพิมพ์สาเหตุของโรคนี้ ต่อมาโรคนี้มักถูกเรียกว่าดาลตัน ดาลตันมีงานทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

อีกมากมายเช่นการคิดค้นเครื่องควบคุมแรงดันแก๊สหรือกฎหมายของดาลตันและการวิจัยทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขาบันทึกข้อมูลสภาพอากาศประจำวันสำหรับ 57 ดาลตันอุทิศเวลาทำงานด้านวิทยาศาสตร์เกือบทุกครั้ง

เขาไม่เคยแต่งงานใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและถ่อมตนเมื่อเขาเสียชีวิตเขาได้รับเกียรติในงานศพในฐานะบุคคลสำคัญ มากกว่า 40,000 คนมานมัสการ

The history of the inventor of John Dalton’s atomic theory

John Dalton was the first British chemist and meteorologist to start the theory of atoms since ancient times, with the sage having the only idea that matter consists of small sub-units called atoms.

Dalton conducted experimental research and concluded that it is an atomic theory with many clear principles, including specifying that atoms of different elements have different sizes, weights, and other properties.

In which he conducted experiments to determine the atomic weight of almost all known components by comparing the atomic weight of Dalton’s hydrogen atom theory, which is the starting point for modern atom model modeling which is very useful for development. Chemical

Dalton is a color blind person, causing many problems for him. He studied and published the cause of this disease. Later, this disease was often called Dalton. Dalton has other scientific work.

Many more, such as the invention of the gas regulator or Dalton’s law and meteorological research, in which he records daily weather data for 57. Dalton devotes almost every scientific work.

He never married, lived a simple and humble life when he died. He was honored at a funeral as an important person to worship more than 40,000 people.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE