ตอนที่ 61 ฟริทซ์ ฮาเบอร์ ผู้คิดค้นวิธีหาพลังงานโครงผลึก

ผู้คิดค้นวิธีหาพลังงานโครงผลึก ฟริทซ์ ฮาเบอร์

ฟริทซ์ ฮาเบอร์ เป็นนักเคมีชาวเยอรมันผู้คิดค้นวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียจากไนโตรเจนและก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณมาก ทำให้เป็นไปได้ในการผลิตแอมโมเนียในระดับอุตสาหกรรมฮาเบอร์คิดค้นวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนียด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 3H2 + N2 → 2NH3

ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงในขณะที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาได้สำเร็จ ในปี 1908 ปีต่อมา Carl Bosch ได้พัฒนาวิธีการของ Haber สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จกลายเป็นกระบวนการของ Haber-Bosch ที่สามารถผลิตแอมโมเนียจำนวนมากซึ่งมีประโยชน์มหาศาลต่อโลก

เนื่องจากแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอสำหรับประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ งานนี้ทำให้ฮาเบอร์ชนะรางวัลโนเบลสาขาเคมี นอกจากนี้เขายังร่วมมือกับ Max Born เพื่อคิดค้นวงจร Born-Haber ซึ่งเป็นวิธีการหาพลังงานคริสตัล

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ฮาเบอร์ช่วยกองทัพเยอรมันพัฒนาก๊าซพิษจากคลอรีนและก๊าซอื่น ๆ เป็นอาวุธสงครามซึ่งสังหารทหารพันธมิตรนับพัน ทำให้เขากลายเป็นอาชญากรสงครามในสายตาของโลก

ผู้คนในชุมชนวิชาการได้วิจารณ์และประท้วงรางวัลโนเบลสำหรับเขา และท้ายที่สุดเขาต้องจ่ายค่ากรรมของเขา ฮิตเลอร์บังคับให้ออกจากตำแหน่งเมื่อเขาหนีไปต่างประเทศไม่มีใครต้อนรับไม่มีงานต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากจนตาย

อย่างไรก็ตามงานของฮาเบอร์มีคุณค่าต่อโลกเพราะครึ่งหนึ่งของประชากรอาหารพื้นฐานของโลกทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการของฮาเบอร์ – บอชที่เขาคิดค้นขึ้นมา

Inventor of the method for finding Fritz Haber crystal structure

Fritz Haber (1868 – 1934) is a German chemist who invented methods for synthesizing ammonia from nitrogen and large amounts of hydrogen gas. Making it possible to produce ammonia at the industrial level, Haber devised a method for the synthesis of ammonia with chemical reactions 3H2 + N2 → 2NH3.

Under high temperatures and pressures while the catalyst was used successfully in 1908, the next year, Carl Bosch developed Haber’s methodology for industrial development, successfully becoming a Haber-Bosch process capable of producing ammonia in large quantities. Which has enormous benefits to the world

Because ammonia is an important ingredient in the production of nitrogen fertilizers, which helps farmers to increase their agricultural productivity enough for the ever increasing population of the world, the work has won the Nobel Prize in Chemistry. He also collaborated with Max Born to invent the Born-Haber circuit, a method for finding crystal energy.

During World War I, Haber helped the German army develop chlorine and other gases as a war weapon, which killed thousands of allied soldiers. Make him a war criminal in the eyes of the world.

People in the academic community criticized and protested the Nobel Prize for him. And ultimately, he has to pay for his karma Hitler forced to retire when he fled abroad, no one was welcomed, no job, had to live with difficulty until his death

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *