ตอนที่ 30 โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 8 ล้านชนิด

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 8 ล้านชนิด

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเราเรื่อง โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 8 ล้านชนิด

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 8 ล้านชนิด

จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในปี 2012 สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้ได้ยืนยันข้อมูลและรายละเอียดของสปีชีส์ต่าง ๆ มากกว่า 8.7 ล้านสปีชีส์แล้ว แต่ในความเป็นจริงนี่เป็นเพียง 10% ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้ นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตต่างกัน 100 ล้านชนิด

โลกไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมสมบูรณ์

ในความเป็นจริงโลกไม่ได้เป็นทรงกลมที่สมบูรณ์ แต่มีรูปร่างรูปไข่เล็กน้อยซึ่งมีการพองตัวผ่านเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยเนื่องจากแรงเหวี่ยงที่มันหมุน แต่ยังถือว่ามีความป่องมากเนื่องจากโลกไม่หมุนเร็วมากเมื่อเทียบกับขนาดของมัน

แนวประการังเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญี่ที่สุด

จากทุกระบบสิ่งมีชีวิตและโครงสร้างที่อยู่อาศัยบนโลกนี้แนวปะการังเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุด ยกตัวอย่างเช่น Great Barrier Reef ในออสเตรเลียใหญ่กว่ากำแพงเมืองจีนขณะเดียวกันก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าขณะอยู่ในอวกาศ

According to a research conducted by scientists in 2012, all living things on this planet have confirmed data and details of more than 8.7 million

species. But in reality this is just 10% of all living things on this planet. Scientists predict that there are 100 million different species of life in this world.

The world does not look like a complete sphere.

In fact, the world is not a complete sphere. But has a slightly elliptical shape which is slightly inflated through the equator due to its centrifugal force But is still considered very bloated,

because the world does not rotate very fast compared to its size

The coral reef is the largest residential structure in Japan.

Out of every living system and habitat structure on this planet, coral reefs are the largest place For example,

the Great Barrier Reef in Australia is bigger than the Great Wall of China while being able to see it with the naked eye while in space.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE