ตอนที่ 28 เส้นเลือดในร่างกายมนุษย์

ตอนที่ 28

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 28

ตอนที่ 28

1. เส้นเลือดในร่างกายมนุษย์มีความยาวรวม 62,000 ไมล์ ถ้านำมันมาเรียงต่อกันเป็นทางยาวจะได้ความยาว ถึง 2.5 เท่าของเส้นรอบวงโลก

2. The Great Barrier Reef (แนวปะการังที่ยาวทีสุดในโลกบริเวณออสเตรเลีย) เป็นโครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวกว่า 2000 กิโลเมตร

3. โอกาสที่โลกจะถูกโจมตีด้วยอุกาบาตขนาดใหญ่ อยู่ที่ 9300 ปีต่อครั้ง

4. ดาวนิวตรอนขนาดเท่าหัวแม่มือมีน้ำหนักกว่า 100 ล้านตัน

5. พายุเฮอริเคนหนึ่งลูกผลิตพลังงานเท่ากับระเบิดขนาด 1 เมกะตันจำนวน 8000 ลูก

6. คาดว่ามีพยาธิปากขอ ซื่งดูดเลือดเป็นอาหารอยู่ในร่างกายมนุษย์โลกเรา 700 ล้านคน

7. Fred Rompelberg คือผู้ขี่จักรยานด้วยความเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว 166.94 ไมล์ต่อชั่วโมง

8. มนุษย์เราสามารถคิดค้นแสงเลเซอร์ที่มีความสว่างกว่าแสงอาทิตย์ 1 ล้านเท่า

9. 65% ของผู้ป่วยออทิสติคส์ เป็นคนถนัดซ้าย

10. Finnish pine tree (ต้นสนชนิดหนึ่งในฟินแลนด์) มีความยาวของรากแต่ละต้นรวมแล้วกว่า 30 ไมล์

episode 28

1. The veins in the human body have a total length of 62,000 miles. If they are arranged together in a long way, they will reach 2.5 times the circumference of the earth.

2. The Great Barrier Reef (the longest coral reef in the world in Australia) is the largest living structure in the world, over 2000 kilometers long.

3. The likelihood that the world will be attacked by a large ukubat at 9300 per year

4. Thumb-sized neutron stars weighing more than 100 million tons

5. One hurricane produces as much energy as 8000 megawatts of 1 megaton bomb.

6. Expected hookworm Which is sucking blood as food in the human body, 700 million people in our world

7. Fred Rompelberg is the fastest cyclist in the world at 166.94 miles per hour.

8. Humans can invent laser lights that are 1 million times brighter than sunlight

9. 65% of patients with autism Is a left-handed person

10. Finnish pine tree (Finnish pine tree) has a total length of 30 roots each.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE