ตอนที่ 23 ประโยชน์ของฟ้าแลบ

ตอนที่ 23

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 23

ตอนที่ 23

สถานีอุตุนิยมวิทยาสหรัฐอเมริกาประมาณการว่าในปีหนึ่งฟ้าผ่าทำให้ไนโตรเจนตกถึงพื้น 2 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ เมื่อทั้งโลกจะมีไนโตรเจนถึง 770 ล้านตันต่อปีในช่วงฟ้าแลบพลังงานบางส่วนจากสายฟ้าจะทำให้ไนโตรเจนทำปฏิกิริยากับ

ออกซิเจนก่อให้เกิดสารประกอบไนโตรเจนมอนออกไซด์ (NO) สารประกอบนี้ประกอบด้วย 1 อะตอมไนโตรเจนและออกซิเจน1 อะตอมมันจะดูดซับออกซิเจนอีก 1 และกลายเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)ซึ่งละลายในน้ำฝนให้เป็นกรดไนเตรต (HNO3) ที่ตกลงสู่พื้นดินเมื่อกรดไนเตรทรวมตัวกับสารต่างๆ

เมื่อกรดไนเตรทรวมกับสารเคมีอื่น ๆ จะเกิดเป็นเกลือไนเตรตซึ่งเป็นอาหารที่ดีสำหรับพืช
ดังนั้นแม้แต่คนที่อ่อนแอก็ไม่ชอบสายฟ้า แต่ควรให้ความชอบหน่อยเพราะมันมีผล
ดีสำหรับเกษตรกรที่ผลิตผักและผลไม้ให้เรากินทุกวัน

episode 23

The United States Meteorological Agency estimates that in one year, lightning falls to 2 kilograms of ground per 1 rai of nitrogen. When the whole world will have 770 million tons of nitrogen per year during lightning, some energy from lightning will cause nitrogen to react with

Oxygen produces nitrogen monoxide (NO) compounds. This compound consists of 1 nitrogen atom and 1 oxygen. Atoms, it will absorb another oxygen and become nitrogen dioxide. (NO2)

which dissolves in rainwater into nitrate acid (HNO3) that falls to the ground when nitrate acids combine with various substances

When nitrate acids combine with other chemicals, they form nitrate salts, which are good food for plants.

Therefore, even the weak people do not like lightning. But should give a little liking because it has effect
Good for farmers who produce vegetables and fruits for us to eat every day.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE