ตอนที่ 11 กินทางตา

ตอนที่ 11

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 11

ตอนที่ 11

1.กินทางตา โดยปกติสัตว์จะกินอาหารทางปากแต่สำหรับคางคงและกบแล้ว พวกมันจะกินอาหารทางตาเมื่อกินอาหารมันจะปิดตาแน่นดันลูกตาที่แข็งให้ชนเพดานปากทำให้เพดานปากถูกกดลงมาแนบกับลิ้น แล้วดันอาหารลงสู่กระเพาะอาหารนอกจากนี้มันยังดื่มน้ำโดยการดูดซึมน้ำผ่านทางผิวหนังด้วย

2.ปลิงป้องกันตัว ปลิงทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมีวิธีป้องกันตัวเองที่แปลกคือ เมื่อถูกทำร้ายมันจะหดตัวทันทีและจะดันอวัยวะภายในของมันออกมา แต่มันก็ยังไม่ตายอวัยวะเหล่านั้นจะเป็นอาหารของผู้ที่ทำร้ายมัน แล้วมันจะค่อยๆ หลบหนีไปจากนั้น 2-3 สัปดาห์อวัยวะภายในของมันจะงอกมาใหม่

3.ตาเคลื่อนที่ ปลาลิ้นหมาไม่ได้มีตาเดียวอย่างที่พวกเราเห็นกันตอนแรกที่มันเกิดมามันจะมี 2 ตา แต่เมื่ออายุมากขึ้นตาของมันจะย้ายตำแหน่งมารวมกันโดยเคลื่อนที่ไปรวมกับตาอีกข้างหนึ่งซึ่งอยู่บนหัว

4.เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ระเบิดควัน ปลาหมึกยักษ์มีวิธีการป้องกันตัวคล้ายการสร้างระเบิดควันของทหาร เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู มันจะพ่นหมึกดำในถุงด้านหลังลำตัวออกมาทำให้บริเวณรอบๆ ขุ่นดำแล้วมันจะรีบหนีไป นักวิทยาศาสตร์พบว่ามันสามารถเปลี่ยนสีหมึกของมันให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ด้วย เช่น สีแดง สีเหลือง สีเทา เป็นต้น

5.กบหดหัว กบพาราดอกซิคัล (Paradoxical) ในอเมริกาใต้มีความพิเศษคือยิ่งมันเจริญเติบโตขึ้นตัวก็ยิ่งเล็กลง เมื่อเป็นลูกอ๊อดมันมีลำตัวยาวถึง 10 นิ้วแต่เมื่อโตเป็น กบลำตัวจะหดลงจนเหลือขนาดไม่ถึง 3 นิ้วเท่านั้น

1. Eating through the eyes. Animals usually eat food through the mouth, but for the chin and the frog. They feed on their eyes. When they eat, they close their eyes tightly, pushing hard eyes to hit the palate, causing the palate to be pressed against the tongue. And pushing food down to the stomach. It also drinks water by absorbing water through the skin as well

2. Leech for self defense Pacific sea cucumber have weird ways to protect themselves. When attacked, it will shrink immediately and will push its internal organs out. But it is not dead. Those organs will be food for those who harm them. Then it will gradually Escape from then 2-3 weeks, their organs will regenerate

3. Eyes moving Lignhma does not have one eye as we saw it. At first it was born. It has 2 eyes, but as they age, their eyes move together, moving together with the other eye on the head.

4. Interesting science facts, smoke bomb Giant squid have a means of defense similar to the creation of military smoke bombs. When confronting an enemy It will spray black ink in the bag on the back of the body to make the area around Black is turbid and he will quickly escape. Scientists have found that it can change its ink color to match the environment, such as red, yellow, gray, etc.

5. The frog is retracted. (Paradoxical) in South America is unique, the more it grows, the smaller it When it is a tadpole, it has a body up to 10 inches long. The body frog will be reduced until it is less than 3 inches in size.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE