ตอนที่ 10 ช้างนักกิน

ตอนที่ 10

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 10

ตอนที่ 10

1.ช้างนักกิน ช้างแอฟริกามีขนาดใหญ่มากหนักถึง 7 ตันที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะมันใช้เวลาในการกินประมาณ 18-20 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเลยทีเดียวก็เท่ากับประมาณ 3/4 ในหนึ่งวัน โดยจะกินพืชผักประมาณวันละ 350 กิโลกรัมและยังกินน้ำถึง 90 ลิตรถ้านึกภาพไม่ก็เท่ากับกินน้ำขวด 1 ลิตรกินไปทั้งหมด 90 ขวด

2.เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์สุนัขน้ำร้อน สุนัขเป็นสัตว์ที่คนนิยมเลี้ยงกันโดยทั่วไป เพราะนอกจากจะใช้เฝ้าบ้านได้แล้ว สุนัทยังทำหน้าที่ได้หลายอย่างมากๆ นานมาแล้วชาวอินเดียนแอซเทคนำสุนัขพันธุ์เม็กซิโกซึ่งตัวเล็กนิดเดียวมีขนสั้นบางมาใช้แทนกระเป๋าน้ำร้อน เพื่อสร้างอบอุ่นแก่เท้าเจ้าของเมื่ออากาศหนาว

3.หูหนวกเต้นระบำ หากใครเคมชมภาพยนต์อินเดียคงจะเคยเห็นงูที่เต้นระบำเมื่อได้ยินเสียงปี่ จริงๆแล้วมันไม่ได้เต้นระบำเพราะเสียงปี่หรอก งูเป็นสัตว์ที่หูหนวกจึงไม่ได้ยินเสียงปี่ แต่ที่มันเต้นส่ายไปส่ายมาก็เพราะจังหวะการเคลื่อนไหวของหมองูต่างหาก ถ้าลองใช้ไม้แทนปี่งูก็ยังคงเต้นระบำได้เหมือนกัน

4.หางเก็บอาหาร มีสัตว์หลายชนิดที่มีหางและหางของมันก็ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น แกะพันธุ์หนึ่งที่ใช้หางของมันทำหน้าที่เก็บหญ้าซึ่งเป็นอาหารของมันไว้ เมื่อหญ้าขาดแคลนหญ้าที่ถูกสะสมไว้ที่หางก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายของมันเอง

5.อูฐลื่น อูฐเป็นสัตว์ที่ขาแต่ละข้างประกอบด้วยนิ้วใหญ่ๆ 2 นิ้วปกคลุมด้วยแผ่นรองเท้าที่หนาและเหนียวทั้งยังมีแผ่นหนับางๆ เชื่อมนิวทำให้ติดกันทำให้เท้าอูฐแข็งแรงขึ้นเหมาะสำหรับเดินในทะเลทราย แต่หากจับอูฐมาอยู่ในโคลนละก็ เท้าแบบนี้ก็ไร้ประโยชน์เพราะจะทำให้อูฐลื่นไถลได้ง่าย

1. The African elephant eating elephant is very large, weighing up to 7 tons. This size is large because it takes about 18-20 hours to eat a day, which is equal to about 3/4 in a day. Vegetables about 350 kilograms per day and still consume up to 90 liters of water. If you can not imagine, it is equivalent to 1 liter of bottled water. Consume 90 bottles

2. What you should know about hot dogs Dogs are animals that are commonly adopted by people in general. Because aside from being able to use to watch the house The hadith has many functions. Long ago, the Aztec Indians adopted a small Mexican dog with thin, short hair instead of a hot water bag. In order to warm the owner’s feet when the weather is cold

3. Deaf dance If anyone watched the Indian movie, they’d probably seen a snake dance when he heard a bagpipe. It’s actually not dancing because of the bagpipes Snakes are deaf animals and therefore do not hear bagpipes. But the dance moves because of the rhythm of the snake charmer. If you try to use a stick instead of a bagpipe, the snake can still dance.

4. Tail to store food Many animals have their own tails and tails, for example, a sheep that uses its tail to keep its grass for food. When the grass is short of grass that has accumulated on the tail, it will turn into fat to give energy to its own body.

5. Camel Slippery Camels are animals on each leg consisting of 2 big fingers covered with thick and sticky shoe pads and also have a thin sheet. New welding, make it stick together, make camel feet stronger, suitable for walking in the desert But if holding the camel in the mud This kind of feet are useless because it makes the camels slip easily.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE