ตอนที่ 9 ความฝันของมนุษย์

ตอนที่ 9

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 9

ตอนที่ 9

1.ความฝัน เชื่อหรือไม่ว่าความฝันช่วยทำให้จิตใจของเราสดชื่นเบิกบานได้ไม่ว่าเราจะจำความฝันนั้นได้หรือไม่ก็ตาม เพราะความฝันจะแสดงถึงสิ่งที่เราอยากทำเมื่อตื่นแต่เราไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลนานาประการ

2.เวลาของความฝัน ผู้เชี่ยวชาญแสดงทัศนะเกี่ยวกับเวลาในช่วงของความฝันไว้ว่า เวลาที่เราตื่นอยู่ประสาทความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาของเราจะเป็นแนวตั้ง ดังนั้น เราจึงรับรู้แต่ขณะปัจจุบันเท่านั้นแต่เมื่อเราหลับมันจะกลายเป็นเส้นแนวนอน ทำให้เราสามารถเดินทางไปในอดีตและอนาคตได้

3.สร้างความฝัน ถ้าอยากให้ความฝันสวยงามลองงดดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอนสิครับ เพราะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะทำให้ความฝันยิ่งใหญ่ และถ้าใครเห็นความฝันของตนเองเป็นสีต่างๆ ละก็แสดงว่าเป็นคนที่ไวต่อการกระตุ้นต่างๆ รอบตัวมากทีเดียว

4.เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์จมูกของมด ใครรู้บ้างว่ามดใช้อะไรในการดมกลิ่น คำตอบก็คือใช้เท้านั้นเอง การใช้เท้าดมกลิ่นช่วยให้มันสามารถตามกลิ่นที่เพื่อนของมันทิ้งไว้ตามทางได้ นอกจากนี้มันยังสามารถใช้ข้อต่อที่หนวดรับกลิ่นได้อีกด้วย

5.นายช่างใหญ่ บีเวอร์เป็นสัตว์ที่ชอบสร้างเขื่อนและบ้านของมันเองมาก มันจะคาบกิ่งไม้และกินไม้เป็นอาหาร ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถ้าไม่ได้กัดไม้ทุกวัน ฟันของมันก็จะงอกและยาวขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มันนั้นกินอาหารไม่ได้และอดตายในที่สุด

1. Dreams Believe it or not, dreams help to refresh our minds, whether we remember them or not. Because dreams will show what we want to do when waking up, but we can’t do it for many reasons.

2. Time of dreams Experts have expressed the viewpoint about time in dreams. When we awake, our senses of time are vertical, so we only recognize the present moment, but when we sleep it becomes a horizontal line. Makes us able to travel to the past and the future

3. Create dreams If wanting a beautiful dream, try to refrain from drinking all beverages for 1-2 hours before going to bed. Because experts believe that it will make big dreams And if anyone sees their dreams in various colors Each person shows that he is sensitive to various stimuli. Very around

4. Interesting scientific knowledge about ants’ noses Does anyone know what ants use to smell? The answer is to use that foot. Using sniffing feet helps them follow the smell that their friends have left along the way. In addition, it can also be used for odor-resistant joints.

5. Chief Engineer Beavers are animals that like to build dams and their own homes. It will take branches and eat the food. This is because if you do not bite the wood every day. His teeth will grow and grow quickly, causing him to be unable to eat and eventually starve to death.

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE