ตอนที่ 4 หิวเพราะกลิ่น

ตอนที่ 4

วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 4

ตอนที่ 4

1.หิวเพราะกลิ่น พอกลิ่นหอมของอาหารเข้าจมูก เราคงเคยรู้สึกหิวกันใช่ไหมเมื่อได้กลิ่นของอาหารเพราะกลิ่นอาหารนั้นเข้าไปกระตุ้นระบบการย่อยอาหารน่ะสิ ทำให้น้ำย่อยในปากและในท้องของเรานั้นเริ่มทำงาน เราจึงรู้สึกหิวทั้งๆที่บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการจะกินแล้ว

2.กระเพาะแข็งแรง ในกระเพาะอาหารของเรามีน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงมากๆ จนสามารถละลายสังกะสีได้เลย แต่กรดเหล่านี้ไม่สามารถละลายผนังกระเพาะของเราได้ เนื่องจากทุกนาทีเซลล์ผนังกระเพาะเก่า 5000 เซลล์จะถูกเซลล์ใหม่แทนที่และเปลี่ยนเป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดทุกๆ 3 วัน

3.ท้องร้องจ๊อกๆ พวกเราเคยได้ยินเสียงท้องร้องเมื่อรู้สึกหิวบ้างไหม สาเหตุที่ท้องร้องก็เพราะสมองซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความรู้สึกหิวของเรา จะคอยจัดลำดับการทำงานของกะเพาะอาหารและลำไส้ ถ้าในเลือดมีสารอาหารเพียงพอ สมองก็จะสั่งให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลง แต่เมื่อใดที่มีสารอาหารไม่เพียงพอระบบย่อยอาหารจะเริ่มทำงานเร็วขึ้นจึงทำให้เรานั้นได้ยินเสียงท้องร้อง

4.เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ตกใจจนหน้าซีด เมื่อเราตกใจหน้าจะซีด เพราะเนื่องจากเลือดบริเวณแก้มจะไหลย้อนกลับอย่างรวดเร็วเพื่อทำหน้าที่ฉุกเฉิน คือให้สารอาหารและออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อส่วนอื่น เนื่องจากร่างกายไม่ได้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเผชิญกับความตกใจ เมื่อเลือดจากแก้มไหลออกไป หน้าเราจึงซีด

5.การเขินอาย เมื่อเรารู้สึกเขินอายหน้าเราก็จะแดงโดยเฉพาะบริเวณแก้มและลำคอ เพราะขณะที่เราเขินอาย เซลล์ประสาทจะถูกกระตุ้นให้ปล่อยสารเคมีที่พลังงานสูงชื่อว่า เปปไตด์ (peptide) ออกมาทำให้เส้นเลือดที่แก้มและลำคอขยายตัว หน้าของเราจึงแดงมากกว่าปกติ

ตอนที่ 4

1. Hungry because the smell is enough. The aroma of food enters the nose. Have we ever felt hungry when we smelled food? The smell of food stimulates the digestive system. The gastric juice in our mouths and in our stomachs began to work. So we feel hungry, although sometimes we don’t want to eat anymore.

2. Strong stomach In our stomach there are gastric juices that are very acidic. Until can dissolve zinc But these acids can not dissolve our stomach walls. Since every 5000 old stomach wall cells will be replaced by new cells every 3 days

3. stomach chirping Have we ever heard a stomach cry when feeling hungry? The reason why the stomach cries is because the brain, which controls our feelings of hunger Will prioritize the work of the food and intestines If there are enough nutrients in the blood The brain will instruct the digestive system to slow down. But when there is not enough nutrients, the digestive system will start to work faster, so we can hear the stomach cries.

4. Interesting science topics Frightened When we were shocked they would pale. Because the cheek blood will flow back quickly to perform emergency duties Is to provide nutrients and oxygen to other muscles Because the body is not always prepared to face the fright When the blood from the cheeks flowed out My face is pale.

5. Shyness: When we feel shy, our face becomes red, especially around the cheeks and neck. Because while we were shy The nerve cells are stimulated to release a high-energy chemical called peptide which causes the blood vessels in the cheeks and neck to expand. So our face is more red than usual

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE