วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา ตอนที่ 1

ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์น่ารู้รอบตัวเรา

ตอนที่ 1

 1. เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์พลังงาน เชื่อหรือไม่ว่าร่างกายของคนผลิตกระแสไฟฟ้าได้ คนแต่ละคนจะมีพลังงานเทียบเท่ากับการเปิดหลอดไฟขนาด 120 วัตต์ เพราะคนที่กินอาหารเข้าไปปริมาณ 2,500 แคลอรี่ในแต่ละวันจะให้พลังงานความร้อน 104 แคลอรีต่อชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้า 120 วัตต์
 2. กะพริบตา ตลอดชีวิตของคนเราต้องกะพริบตาถึง 250 ล้านครั้งเลยทีเดียว เพราะเราจะต้องกะพริบตาทุกๆ 6 วินาที ทำให้กล้ามเนื้อตาเคลื่อนไหวประมาณ 10,000 ครั้ง ต่อวัน ถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานของกล้ามเนื้อขาแล้ว จะเท่ากับวิ่งระยะทาง 80 กิโลเมตรต่อวัน
 3. สมองบริโภค เชื่อหรือไม่ว่าตอนแรกเกิดสมองของเราหนักประมาณ 3% ของน้ำหนักตัวเท่านั้นแต่เมื่ออายุได้ประมาณ 15 ปี สมองจะหนักถึง 1.4 กิโลกรัมและจะมีขนาดคงที่สมองเติบโตได้เพราะใช้พลังงานจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป 20% และใช้เลือดล่อเลี้ยง 15 %
 4. เส้นขนแข็งแรง โดยเฉลี่ยแล้ว คนเราจะมีเส้นขนประมาณ 5 ล้านเส้นทั่วร่างกาย ยกเว้นบริเวณริมฝีปาก ฝ่ามือและฝ่าเท้า เส้นขนที่แข็งแรงที่สุดคือหนวด เชื่อหรือไม่ว่าหนวดแข็งแรงพอๆ กับลวดทองแดงที่มีขนาดเท่ากันเลยทีเดียว
 5. ตาแหลมคม ตาของเหยี่ยวสามารถ มองเห็นแมลงวันที่อยู่ในระยะครึ่งไมล์ได้ ส่วนเสือดาวก็สามารถมองเห็นคนกะพริบตาที่ระยะห่าง 100 หลาได้ ตาของคนก็มีความพิเศษเช่นเดียวกัน เพราะสามารถแยกแยะความแแตกต่างของสีได้มากถึง 17,000 สี

ตอนที่ 1

 1. Interesting science stories Human energy Believe it or not, the human body can generate electricity. Each person will have an energy equivalent to turning on a 120-watt light bulb, because people who consume 2,500 calories each day will give you 104 calories of heat per hour. Which is equivalent to electric current of 120 watts
 2. Blink throughout the life of a person must blink 250 million times. Because we have to blink every 6 seconds, causing the eye muscles to move about 10,000 times a day, if compared to the work of the leg muscles Would be equal to running a distance of 80 kilometers per day
 3. The brain consumes. Believe it or not, at first, our brain weighs only 3% of its body weight. But at the age of about 15, the brain will weigh up to 1.4 kilograms and will have a constant size. The brain can grow because it uses energy from the air we breathe. Go into 20% and use blood to lure 15%
 4. Strong hairs On average We have about 5 million hairs all over the body. Except for the lips Palms and soles The strongest hairs are tentacles. Believe it or not, tentacles are just as strong. With a copper wire of the same size
  Sharp
 5. eyes, can the eyes of a hawk Can see flies that are half a mile away The leopard can see people blinking at a distance of 100 yards. Their eyes are also unique. Because it can distinguish between 17,000 colors

ติดตามเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *